Plná verzeFull version


PERNICA.BIZ


MY TREES GLOBAL / Otázky a odpovědi
Vítejte ve FB – na blogu portálu PERNICA.BIZ / MY TREES!                                          Vítejte v MY TREES Global projektu / PERNICA.BIZ - Instagram/stories & photos of PERNICA.BIZ
PODNIKÁNÍ, KTERÉ NEZASÁHLA KRIZE
Minimální investice $20
Roční zhodnocení: 5%, 7%, 10% + zisk z prodeje stromů
                                        
Buď partner My Trees Global projektu – Zasaď svůj první strom a staň se investorem... Připoj se a vydělávej peníze s námi! Založ si svůj My Trees účet zde
Kdo za projektem My Trees Global stojí?
Projekt provozuje americká společnost
Perfect Network, Inc., která sídlí v USA na adrese
26565 West Agoura Road, Suite 200, Calabasas,
Kalifornie, 91302.

Perfect Network, Inc. řídí My Trees Global
a poskytuje mu softwarovou platformu
i zákaznickou a marketingovou podporu.

V Evropě má pobočku s názvem Perfect Network,
Inc. DBA na adrese Argentinská 38, Praha 7,
170 00, Česká republika.
PERNICA.BIZ – partner MY TREES Global projektu
Společná fotografie ze setkání se zakladateli projektu My Trees v Brně. Na snímku zleva: Zdeněk Pernica, partner My Trees / PERNICA.BIZ, Beata Pilná, předseda představenstva, DEGIRANS SE, manželka Jaroslava Pilného, Jaroslav Pilný, zakladatel projektu My Trees Global, manžel Beaty Pilné, a Vladka Anderson, CEO Perfect Network, Inc.
Zleva: Zdeněk Pernica, partner a investor My Trees Global / PERNICA.BIZ
  Beata Pilná, předseda představenstva, DEGIRANS SE 
manželka Jaroslava Pilného
Jaroslav Pilný, zakladatel projektu My Trees Global, manžel Beaty Pilné
a Vlaďka Anderson, CEO Perfect Network, Inc.

DEGIRANS SE      MY TREES Global      Perfect Network, Inc.
Odkdy projekt My Trees Global existuje?
Veřejnosti v České republice a na Slovensku
jsme projekt My Trees oficiálně představili
na Svátek Země, dne 22. dubna 2018.

Globálně byl projekt spuštěn o dva roky později,
tedy 22. dubna 2020.

Ovšem v přípravné fázi byl projekt My Trees
již od roku 2015, kdy vznikl jako "hurá" nápad
Zasaď strom a pošli to dál.

Tři roky jsme velmi intenzivně pracovali na tom,
aby ze záměru mohl vzniknout reálný, fungující
projekt.
Čím se projekt My Trees Global zabývá?
Koncept My Trees je od samého začátku založený
na tom, že tento projekt nedílně a férově spojuje
byznys s ekologií.

Naše firmy se hlásí k širší společenské
odpovědnosti, takže vedle ekonomických
výsledků velmi pečlivě sledují také dopady svého
podnikání. Máme totiž ambici přispět k vytvoření
lepšího, udržitelnějšího světa.

Vlastním cílem My Trees je pěstovat rychle
rostoucí dřeviny a dostat se s nimi úspěšně
na světový trh se dřevem.

Naše nově vysazené, ekologicky pěstované stromy na plantážích My Trees vedle toho,
že budou v horizontu pár let (cca 7 až 12 let
od výsadby) dávat kvalitní a vysoce ceněné dřevo
– tedy zdroj příjmů pro podporovatele projektu –
současně slouží i ke zlepšení stavu krajiny
a ovzduší.

A nejen to, ještě dávají vítanou a stálou práci
místním lidem, a přináší jim tak potřebnou obživu.

Pěstujeme hlavně eukalypty, ale postupně
chceme na našich pronajatých pozemcích sázet
také další rychle rostoucí dřeviny, abychom
podpořili biodiverzitu a nevysilovali půdu.

Eucalyptus je neuvěřitelně dravý, vytrvalý strom
a jeho dřevo je velmi kvalitní.
Za 7 let je schopný vyrůst až do výšky 25 metrů!

Na tomto faktu stojí udržitelnost našeho projektu,
protože jedině jejich pěstováním jsme schopni
plně nahradit v horizontu dohledných let
staleté pralesní stromy.

My Trees Global projekt – QR kód / Registrace a přihlášení / Zdenek Pernica / PERNICA.BIZ / Czech Republic / Česká republika

Stromy z farem My Trees tak pomohou snížit těžbu vzácných stromů z Amazonského pralesa.
Jaký užitek přináší komerční projekt
svým podporovatelům?
Členové komunity My Trees, kteří náš projekt
podpoří nákupem stromů, svoje peníze za pár let
nejen výhodně zhodnotí (po prodeji vytěžených
stromů), ale dostávají tím zároveň i možnost
stát se členy obchodní sítě My Trees.

Ta projekt šíří dál a ještě si tím vydělává. Mohou
si tak postupně vybudovat osobní finanční
pohodu, až finanční nezávislost.

Komerční stromy nabízíme v balíčcích, a to už
od $20, aby se projektu mohl zúčastnit opravdu
téměř každý člověk. Balíčky stromů jsou snadno
dostupné ve virtuální kanceláři členů.

A protože přibývá lidí, kterým není jedno,
že světové životní prostředí strádá, můžeme
k této odpovědi přidat ještě i jejich dobrý osobní
pocit z toho, že svou aktivní účastí na projektu
My Trees přispívají k záchraně přírodního
bohatství naší planety.
Jak komerční projekt funguje konkrétně?
V My Trees jsme zvolili novátorskou formu
netradičního propojení nejmodernější formy
síťového marketingu a „zeleného“ eko‑byznysu.
Díky tomu vznikl ojedinělý celosvětový projekt,
založený na profesionální síťové platformě
pro prodej stromů veřejnosti.
Podívej se na cestu svého stromu:
1. Se startovacím balíčkem získáš první strom
a staneš se součástí komunity My Trees.
Otevře se ti tak přístup k „zelenému“, udržitelnému
podnikání.


2. Naši partneři v Kolumbii připraví (tebou
zakoupenou) sazenici eukalyptu nebo akácie tak,
aby zapustila kořeny, „v lesní školce se rozkoukala“
a povyrostla, a mohla být zasazena mezi ostatní,
na naši plantáž.


3. Bude růst a sílit pod kolumbijským sluncem,
spolu s dalšími mladými stromy, o které se pečlivě
starají profíci po celou dobu jejich růstu.


4. Za pár let plně dospělý strom, „v nejlepší kondici“
z plantáže vytěžíme a nabídneme ho dál, jako
nezbytnou surovinu. Místo vzácného pralesního
stromu, který je (a měl by zůstat co nejdéle)
součástí ekosystému, poslouží třeba k výrobě
dřevěného nábytku a bude dál žít jako něčí
oblíbená židle či stůl…


5. Peníze z prodaného stromu si rozdělíme.
Svůj zisk si můžeš buď nechat, anebo tyto peníze
vložit do nákupu dalších stromů, tohle už necháme
na tobě.

Kde stromy pěstujeme?
Komerční, rychle rostoucí stromy pěstujeme
na pronajatém pozemku El Morichal o velikosti
zhruba 1000 hektarů, který se nachází v oblasti
Vichada v Kolumbii.
My Trees vlastní půdu na farmě El Morichal v kolumbijské Vichadě
Kdo vlastní půdu,
na které sázíme komerční stromy?
Vlastníkem této půdy je česká společnost
DEGIRANS SE (www.degirans.com),
která ji dlouhodobě pronajímá USA společnosti
Perfect Network, Inc. s českou pobočkou v Praze.
Proč sázíme komerční stromy v Kolumbii
a nesázíme je v ČR a na Slovensku?
Předně proto, že komerční stromy v regionu
střední Evropy rostou mnoho desetiletí, často
až sto let…

My Trees je navíc mezinárodní projekt,
s globálním rozsahem! Proto pro něj vybíráme
lokace nejen s ohledem na klimatické podmínky,
ale zároveň i takové, kde je cena pozemků
k pěstování rychle rostoucích stromů výhodná,
což rozhodně současné ceny pozemků v ČR
a na Slovensku nejsou.
Co pěstujeme na komerčních farmách?
Obecně rychle rostoucí dřeviny.
Momentálně eukalypty druhu pellita. Již brzy však
přidáme další druhy rychle rostoucích dřevin,
např. akácie druhu mangium či strom kešu.
Chceme tak v oblasti udržovat biodiverzitu
a dále už víc nevysilovat půdu dalším
monokulturním pěstováním.
My Trees Global: Na farmě El Morichal v kolumbijské Vichadě pěstujeme rychlerostoucí stromy – eukalypty, akácie a kešu
Kdo stromy sází a pěstuje?
V Kolumbii spolupracujeme s místní profesionální
společností InverBosques, která se specializuje
na lesní zemědělství a je pověstná svým
ekologickým přístupem a dobrými výsledky.

InverBosques/Gerencia de Proyectos Forestales – kolumbijská společnost z Medellínu - Antioquia (a Puerto Carreño - Vichada) zapojená do projektu MY TREES / PERNICA.BIZ

InverBosques jsou držiteli FSC a i naše plantáže
mají tento mezinárodní certifikát. Více o této
společnosti najdete na www.inverbosques.com
Kolik jsme již vysadili stromů?
V roce 2019 jsme vysadili 40 000 eukalyptů
a v roce 2020 dalších, více než 33 000 eukalyptů.
Jaký je vliv eukalyptů
na místní životní prostředí?
Naše pronajaté pozemky v Kolumbii se rozkládají
v záplavové oblasti. Půda je tu natolik chudá
na živiny, že jsme pro start zvolili eukalyptus,
který je nenáročný na podmínky a je schopen
dobře růst i na tak chudé půdě.

Již brzy ale přidáme další druhy rychle rostoucích
dřevin a přejdeme na tzv. šachovnicový způsob
pěstování stromů.

Budeme jednotlivé druhy střídat tak, aby se půda
dál nevysilovala. Tím zároveň podpoříme v této
lokalitě tolik potřebnou biodiverzitu.
Jak eukalypty zaléváme?
Pozemky se nacházejí v záplavové oblasti
a eukalypty tím pádem zalévat nemusíme.
Samy si vezmou ze země tolik podzemní vody,
kolik potřebují.
Jaký je čas obmýtí stromů?
7 až 12 let, záleží na druhu rychle rostoucí dřeviny.
Obmýtím se myslí plánovaná produkční doba
v hospodářských lesích. Jde o střední věk,
ve kterém se předpokládá obnovní těžba
v pasečně upravovaném hospodářském lese.
Jsou stromy pojištěné?
Ano, máme je pojištěné u pojišťovny Allianz.
Může naše stromy poškodit kůrovec?
Nemůže, kůrovec eukalypty nenapadá.
Jde o listnatý strom. Navíc v Kolumbii se kůrovec
vůbec nevyskytuje.
Jakou výnosnost mohu u vložených peněz
očekávat?
Předpokládaná, negarantovaná výnosnost je
10-15 % dle dostupných a komparativních
informací z historických cen dřeva. Konečný
výnos však závisí na reálné situaci na trhu
s rychle rostoucími dřevinami v době sklizně.

Čím déle strom na plantáži roste, tím větší
je výnos. Ke znehodnocení stromů v čase
nedochází, jako tomu bývá u jiných plodin typu
cukrová třtina nebo sója.
Za jak dlouho
se mi peníze za zakoupené stromy vrátí?
Naše představa je, že se peníze za nákup stromů
vrátí za 7 až 12 let (to se držíme doby obmýtí).
Ale vše nakonec závisí na vývoji ceny dřeva
na trhu, která naštěstí rok od roku reálně roste.

Další výhoda našeho produktu je i v tom, že pokud
se rozhodneme pokácet stromy po delší době
než je doba obmýtí, pak tím náš produkt
na hodnotě jen získá…

Na rozdíl od jiných zemědělských plodin,
které naopak ztrácí na hodnotě, jak je tomu
například u cukrové třtiny nebo sóji a dalších.
Proč strom stojí $20,
když sazenice stojí jenom pár centů?
Do konečné ceny stromu se nepromítá pouze
cena jeho samotné sazenice! Započítávají se
všechny náklady, spojené s jeho vypěstováním.

V My Trees sázíme a pěstujeme stromy, kterým
se věnují profesionálové po dobu minimálně 7 let.

A na konci tohoto cyklu je ještě nutné strom
vytěžit, odvézt z plantáže a prodat ho
na dřevařském trhu… A všechny tyto činnosti
něco stojí, proto základní balíček stromů
přijde na $20!
Co stane, když strom uschne?
Toto půjde za námi – ztráty jdou na náš účet.
Počítáme s nimi, ostatně bývají v tomto oboru
maximálně v jednotkách procent.
Nezapomínejte, že naším hlavním
spolupracovníkem je stále matka příroda, a ta má
přece jen pořád hlavní slovo!
A co garance?
Můžete nám věřit, že vynakládáme veškeré úsilí,
aby náš projekt My Trees probíhal zdárně
a úspěšně plnil cíle, které jsme si zadali.
Mimochodem, až dosud se nám to celá léta
velmi dobře daří, a to i přes „dobu covidovou“.

Přesto však nemůžeme garantovat žádný přesný
výdělek nebo zisk, to by bylo od nás
nezodpovědné! Vždyť My Trees je celosvětově
unikátní, ojedinělý projekt, průkopník ve svém
oboru (spojení síťového prodeje a zeleného
eko byznysu), který se vydal na zcela novou,
dosud nevyzkoušenou cestu podnikání.

Ke všemu, co s naším projektem souvisí,
přistupujeme s velkým respektem a opravdu
zodpovědně, takže pevně věříme, že bude
úspěšný i nadále, i ve fázi prodeje a návratnosti
vložených prostředků.
Proč si pro svoje stromové plantáže
My Trees zvolila právě Kolumbii?
Mezi zeměmi, kde jsou vhodné klimatické
podmínky pro růst rychle rostoucích stromů,
zvítězila Kolumbie hned z několika důvodů.

Přes svou dřívější špatnou pověst už léta patří
mezi politicky stabilní země s dobrou ochranou
zahraničních investic a na Jižní Ameriku má
nízkou míru rizik.

Má skvělé počasí, je dobře přístupná
z ostatních zemí a cena půdy ve Vichadě (tedy
v místě, kde sázíme naše stromy) se v roce 2019,
kdy byly pozemky pro pěstování našich stromů
kupovány, pohybovala ještě do $300 za hektar.

A především jde o region známý efektivním
lesním hospodářstvím!
Kam s eventuálními dalšími dotazy?
Rádi vám na ně odpovíme.
Obraťte se e-mailem na náš zákaznický servis
support@mytrees.global

Koupě podílu na pozemku a MLM systém
1. Co mi to přinese, když si koupím
podíl na pozemku?
V tomto případě diverzifikuješ riziko svého
podnikání. Pokud tvé stromy nebudou zrovna
v období obmýtí a nebudou tedy vytěženy
a prodány, stále budeš spoluvlastník půdy
v Kolumbii, z čehož budeš mít trvalý příjem.
2. Mohu si koupit podíl na pozemku také
hned na začátku?
To bohužel ne. Nejdřív se musíš stát členem
My Trees a získat balíček MT1500.

Poté si můžeš koupit balíček My Land1500 a více,
tedy podíl na pozemku. Balíček My Land – podíl
na pozemku – obsahuje akcie české společnosti
DEGIRANS SE, která je vlastníkem půdy.

My Trees projekt / Zdeněk Pernica / PERNICA.BIZ / Kup si stromy a půdu za výhodnou cenu v jihoamerické Kolumbii.

Podle hodnoty těchto akcií (akcie jsou jak známo
veličina „proměnlivá v čase“) pak dostáváš svůj
pravidelný podíl…
3. Kdy mám nárok na dvousložkový bonus
a za jakých podmínek?
Hlavní podmínkou vyplácení dvousložkových
bonusů je být tzv. provizní. To znamená mít
3 přímé partnery, z nichž každý má minimálně
balíček MT100.

Je třeba se také udržovat na aktivní pozici,
což vyžaduje koupit si každý měsíc alespoň
1 strom za $20.
4. Patří pozemky také My Trees, nebo jiné společnosti?
Pozemky, tedy půda, na níž stromy My Trees
rostou, patří české společnosti DEGIRANS SE
(IČ: 031227702), která ji pronajímá projektu
My Trees. A stromy, které si koupíš, náleží
do doby obmýtí tobě.
5. Když mám zatím jen registraci za $20,
mohu už šířit myšlenku My Trees dál?
Určitě. Budeme rádi.
6. Pokud mám jen registraci za $20,
ale přivedu partnery alespoň s balíčkem
MT100, mám nárok na vyplacení provizí?
Pokud ne, za jakých podmínek už ano?
Nárok na provize vzniká vždy v okamžiku,
kdy tebou doporučený člen (včetně členů
My Trees, kteří patří do tvé sítě) učiní jakýkoliv
nákup vyjma startovacího balíčku.

Vlastní výplata provizí probíhá jako přesun
prostředků do My Trees peněženky a podléhá
povinné produkci. Povinná produkce pro tebe
znamená nutnost pravidelného nákupu alespoň
jednoho stromu měsíčně.
7. Musím mít aktivní pozici, když budu chtít
vyplatit přímé provize?
Musím kupovat 1 strom měsíčně?
Pokud obchodní pozice není v době – kdy systém
uzavírá týden – aktivní, přímé bonusy nejsou
připsány.
8. Jsou ty stromy skutečné, co když moje
peníze skončí jinde? Není to celé podvod?
Veškeré informace, včetně autentických videí
a fotografií z našich stromových plantáží, najde
každý zájemce na našem webu.

Perfect Network Inc., který provozuje projekt
My Trees, je řádně evidovanou společností
v obchodních registrech, a to se všemi náležitostmi.

Co se týká samotné výsadby a péče o stromy,
je i tato skutečnost řádně dokumentována
a evidována. O naše stromy se stará renomovaná,
profesionální kolumbijská firma InverBosques,
držitel mezinárodního certifikátu FSC, specialista
na rychle rostoucí dřeviny.

InverBosques/Gerencia de Proyectos Forestales – kolumbijská společnost z Medellínu - Antioquia (a Puerto Carreño - Vichada) zapojená do projektu MY TREES / PERNICA.BIZ

Naše stromové plantáže My Trees v kolumbijské
Vichadě, už v roce 2019, pár měsíců po výsadbě
prvních stromů, osobně navštívila skupina
českých a slovenských networkerů – výherců
My Trees soutěže o Kolumbii.

Mytreesáci tak mohli své stromy, včetně všech
podmínek jejich pěstování, vidět na vlastní oči.

Z jejich 14denního kolumbijského výletu vzniklo
dokumentární video, které jsme sdíleli s celou
komunitou My Trees.Stejná odměna (tedy zájezd do Kolumbie
a prohlídka plantáží My Trees) byla pro nejlepší
síťaře připravena i pro rok 2020, ale bohužel
pandemie koronaviru ji nedovolila uskutečnit…
9. Jaká je provázanost mezi společnostmi
DEGIRANS SE a Perfect Network Inc.?
Česká společnost DEGIRANS SE je vlastníkem
půdy v Kolumbii, v oblasti Vichada, na níž jsou
stromy My Trees pěstovány.

Americká společnost Perfect Network Inc.,
na této půdě provozuje v Kolumbii projekt
My Trees, zodpovídá za výsadbu a péči o naše
rychle rostoucí stromy.

Jde tedy o dvě, dlouhodobě a dobře
spolupracující přátelské společnosti, které mají
stejně velký zájem na tom, aby stromový projekt
My Trees prosperoval.

Česká společnost DEGIRANS SE inkasuje
pravidelné peníze za to, že pronajímá svoji půdu
My Trees pro pěstování rychle rostoucích stromů,
přičemž nájem se počítá podle kolumbijských
pravidel, tedy roste s rostoucím počtem
zasazených stromů.

A Perfect Network Inc., pochopitelně usiluje o co
největší komunitu My Trees, o co největší počet
zakoupených a vysazených stromů a o maximální
úspěšnost celého projektu.
10. Proč sázíte v Kolumbii a ne v ČR nebo
na Slovensku?
Kolumbii jsme pro pěstování komerčních rychle
rostoucích stromů zvolili pro vhodné klimatické
podmínky a rovněž proto, že cena půdy i její
pronájem je v tomto regionu mnohem příznivější,
než u nás v Evropě.

Rychle rostoucím stromům se zde opravdu daří,
například kolumbijské eukalypty dokáží vyrůst
za pouhých 7 let až do výšky 25 metrů.

V ČR a v SR rovněž sázíme, ovšem nekomerční
stromy, v rámci v našich eko aktivit. My Trees
spolupracuje hlavně s českými charitativními
a ekologickými organizacemi, které „vracejí
krajině chybějící stromy“.

My Trees takovéto stromy financuje jako donátor
a Mytreesáci se zúčastňují sázení i jako brigádníci.
Nadační fond My Trees
11. Sázíte stromy, ale pak je stejně
pokácíte. Co je na tom ekologického?
V komerčním projektu My Trees sázíme
a pěstujeme stromy, které rostou 7-12 let do doby
obmýtí, než budou vytěženy a prodány jako dřevní
hmota, která se v Kolumbii (i jinde) běžně
získává ze vzácných pralesů, a to jak oficiálně,
tak načerno.

Naše rychle rostoucí dřeviny tedy v tomto
koloběhu zastoupí vzácné pralesní kusy a tím
pomůžeme zpomalovat kácení deštných pralesů.

Navíc těch 7-12 let tyto naše stromy zlepšují
ovzduší, prospívají krajině a dávají práci místním
lidem…
12. Máte někde své oficiální kanceláře?
Do našich kanceláří se dá nahlédnout zde:
https://mytrees.global/kontakt
13. Mohu prodat stromy dříve
než po 7 letech?
Můžeš prodat své ID My Trees a tím pádem
i MT balíčky zakoupené na toto ID.
14. Máte nějaké aktivity v ČR nebo
na Slovensku?
V roce 2020 jsme založili Nadační fond My Trees,
který zastřešuje naše nekomerční (charitativní)
aktivity nejen v oblasti sadby stromů.

Mrkni na: https://donate.mytrees.global
My Trees Global projekt – QR kód / Registrace a přihlášení / Zdenek Pernica / PERNICA.BIZ / Czech Republic / Česká republika
Veřejné obchodní podmínky
© 2004-2021  PERNICA.BIZ | Full version: My Trees FAQ